งานประชาสัมพันธ์

บุคลากรที่รับผิดชอบ

มารุต พงษ์ไพบูลย์
นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9017
E-mail : marut.pon@mail.kmutt.ac.th

บทบาทหน้าที่

ปฏิบัติงานด้านระบบประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่นโยบาย แผน หรือพันธกิจ ผลงาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์สู่สาธารณชน โดยรับผิดชอบการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทตามอัตลักษณ์องค์กร ที่จะส่งผลต่อการรับรู้ และชื่อเสียงในเชิงบวกแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการติดต่อประสานงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

ระเบียบ

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

More Info ›

คำสั่ง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

More Info ›

ประกาศ

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

More Info ›

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentumDownload
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentumDownload
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentumDownload

คู่มือปฏิบัติงาน

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante

Learn More

รายงาน ข่าวสาร กิจกรรม

Follow Us

ติดตามเราได้ที่