งานประกันคุณภาพ

บุคลากรที่รับผิดชอบ

คุณดาวใจ ศรีจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9004
Email : daowgai@gmail.com

บทบาทหน้าที่

 

ระเบียบ

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

More Info ›

คำสั่ง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

More Info ›

ประกาศ

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

More Info ›

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentumDownload
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentumDownload
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentumDownload

คู่มือปฏิบัติงาน

Learn More

การประกันคุณภาพการศึกษา

 • องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน Download
 • องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Download

EdPEx

 • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Download
 • รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของวิศวกรรมศาสตร์
  – Self-Assessment Portfolio Download
  – Self-Assessment Portfolio Download
 • ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
  – Validation 2015-2011 (2558 – 2560) Download
  – Validation 2017-2019 (2560 – 2562) Download

รายงาน ข่าวสาร กิจกรรม

Follow Us

ติดตามเราได้ที่