งานพัฒนาบุคลากร

บุคลากรที่รับผิดชอบ

นางสาวธิดากานต์ ชาติโสภณ
นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9013
Email : thidakan.cha@mail.kmutt.ac.th

บทบาทหน้าที่

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคลากร (HRD) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบและบริหารโครงการให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย

ระเบียบ

More Info ›

คำสั่ง

More Info ›

ประกาศ

More Info ›

แบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์ม
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentumDownload

คู่มือปฏิบัติงาน

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

Learn More

รายงาน ข่าวสาร กิจกรรม

Follow Us

ติดตามเราได้ที่