งานวิจัยและบริการวิชาการ

บุคลากรที่รับผิดชอบ

คุณจุติมา นพวิจิตร์
นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9014
Email : jutima.nop@mail.kmutt.ac.th

คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ
พนักงานช่วยบริหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9016
Email : emorn.kum@gmail.com

บทบาทหน้าที่ด้านบริการวิชาการ

การประสารงานการเจรจาสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมตรวจสอบ และรวบรวม MOU ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมของคณะและภาควิชา

บทบาทหน้าที่ด้านงานวิจัย

การประสานงาน และวิเคราะห์การขอทุน ข้อมูลด้านการวิจัย

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มด้านงานบริการวิชาการ
แบบฟอร์มการรับงานวิชาการDownload
ระเบียบการรับงานบริการวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2548Download
ระเบียบการรับงานบริการวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2551Download
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ MOU (นต01)Download
ฐานข้อมูล MOUDownload
เกณฑ์การคิดการจัดสรร FTEWiLDownload
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักศึกษา WiL สำหรับการจัดสรรงบประมาณ FTEWiLDownload

 

แบบฟอร์มด้านงานวิจัย
กค 39 แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกDownload

เว็บไซต์สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante

Learn More

รายงาน ข่าวสาร กิจกรรม

Follow Us

ติดตามเราได้ที่