มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology : ISMAC 2017

                           ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ

  2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology : ISMAC 2017

วันที่23-25 สิงหาคม 2560 ณ คลาสสิค คามีโอ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Deadline submission: 2 มิถุนายน 2560

อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม http://ismac2017.aru.ac.th/

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3532-2082