มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Technology(ABET) 26-27 พฤภาคม 2559

เอกสาร 

เอกสาร ABET คลิกที่นี่

 

วีดีโอ 

บรรยายภาพรวม 26 พค.2559 คลิกที่นี่
กลุ่มไฟฟ้า26-27 พค.2559 คลิกที่นี่
กลุ่มโยธา26-27 พค.2559 คลิกที่นี่
กลุ่มคอมพิวเตอร์26-27 พค.2559 คลิกที่นี่
บรรยายภาพรวม 27 พค.2559 คลิกที่นี่