มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมงาน กวาดรางวัลระดับนานาชาติTaiwan External Trade Development Council (TAITRA) , Industrial Technology Research Institute (ITRI) และ Taiwan Technology Marketplace Service Center(TWTM) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 5 กระทรวง และ 20 หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:21 น.
ณ. กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าของผลงานนวัตกรรมทั่วโลกมากกว่า 980 ผลงาน จากทั้งหมด 13 ประเทศ จำนวน 1000 คน
โดยมี Head of Taipei International Invention Show & Technomart เป็นประธานกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ หัวหน้าทีมวิจัยห้องปฏิบัติการFluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้นำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงในงาน 2015 Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2015) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) , Industrial Technology Research Institute (ITRI) และ Taiwan Technology Marketplace Service Center(TWTM)  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 5 กระทรวง และ 20 หน่วยงาน  เป็นการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมในระดับระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย บนพื้นที่การจัดแสดงมากกว่า 17,000 ตารางเมตร มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทั่วโลกมากกว่า 980 ผลงาน จากทั้งหมด 13 ประเทศ  โดยผลงานของทีมวิจัยได้รับรางวัล ดังนี้


1.       Gold Medal Award / Special Award : a creative invention, which shows notable potential to improve the quality of family life.


ผลงาน : Internally Corrugated tube to enhance the heat transfer


เจ้าของผลงาน : Somchai WONGWISES and Kanit AROONRAT


2.       Silver Medal Award / TIIIA Award for The Excellent Invention


ผลงาน : Microchannel heat sink for electronics cooling


เจ้าของผลงาน : Somchai WONGWISES, Phubate THIANGTHAM and Chanyoot KEEPAIBOON


3.       Bronze Medal Award


ผลงาน : A helical-coiled, spiral, finned-tube heat exchanger


เจ้าของผลงาน : Somchai WONGWISES and Parinya KIATPACHAI