มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักศึกษาภาควิชาวศ.อิเล็กทรอนิกส์ได้รับรางวัลงาน i-CREATe 2015 ที่สิงคโปร์International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:15 น.
ณ. Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักวิจัยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 500 คน
โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เป็นประธานกิจกรรม

รศ. ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาของภาควิชา ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนำผลงานไปร่วมประกวด ในงาน The 9th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2015)  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2558  Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์  โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงร่วมทดสอบงานวิจัยของนักศึกษา มจธ.ด้วย โดยมีทีมงานอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด ซึ่งผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัล Best Poster Award  จากการประกวดดังกล่าวด้วย


    The 9th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2015) เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาในการสร้างผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยในการนำเสนอผลงานระดับนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยก็จะส่งผลงานเพื่อคัดเลือก เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเป็นของกลุ่ม Intelligent Transcription System for Elders and People with Hearing Loss ประกอบด้วย.นายศิรชัช  ศิริเลิศ , นายพรภวิชษย์  ไตรคุ้มพันธ์ , นายภูริ ฟักมงคล และนางสาวกัญพิชชารัศมิ์ สุวรรณนิภากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานจากการเล็งเห็นถึง จำนวนของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินหรือผู้พิการทางการได้ยินที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยขาดโอกาสในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ที่สื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในห้องประชุมหรือในชั้นเรียน การสื่อสารด้วยตัวอักษรจึงเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงและง่ายต่อการเข้าใจได้มากที่สุด โครงการระบบถอดความทางไกลอัจฉริยะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน หรือ Intelligent Transcription System for hearing impaired people จึงเป็นระบบที่สามารถที่จะเข้ามาตอบสนองต่อความต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ โดยระบบนั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนที่ว่าด้วยผู้ที่ต้องการสื่อสารกับผู้ พิการทางการได้ยิน โดยสามารถส่งได้เป็นเสียงผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “Transcription Service” บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบดังกล่าวนี้จะมีฟังก์ชันการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การทำงานโดยการสตรีมมิ่งเสียง (Streaming) และระบบการตรวจจับคำอัตโนมัติ (Auto Speech Recognition) ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่เกี่ยวกับทางผู้ที่ทำการตรวจจับคำ โดยผู้ที่ทำการตรวจจับคำ หรือ Captioner นั้นจะทำหน้าที่ในการแก้ไขทั้งสิ่งที่ได้รับจากการสตรีมมิ่งเสียง และ การตรวจจับจากระบบอัตโนมัติ และส่วนที่สาม จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลของผู้ใช้งานทั่วไป โดยผู้ใช้งานนั้นจะเข้าผ่านบราวเซอร์ทั้งบน Smart Phone หรือ PC สามารถเลือกในส่วนของช่องที่ต้องการเข้าไปใช้บริการต่อไป ซึ่งระบบถอดความทางไกลอัจฉริยะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินนี้ สามารถที่จะใช้งานเพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการสื่อสารข้อความระหว่างผู้ที่ต้องการสื่อสาร และ ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ทำให้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ตรงกันมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพในการใช้ชีวิตนั้นดียิ่งขึ้น


 


ส่วนนักศึกษาอีกทีมที่ได้เข้าร่วมงาน คือ THERMOMA ประกอบด้วย นายภาณุทัต  ฟักสุวรรณ , นายณัฐกร  ไชยนรา , นางสาวนุชรี  อนันตยา และนางสาวอภิชญา  สุจินดาพรรณ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลจากการประกวด แต่ก็ได้รับประสบการณ์และความรู้จากนวัตกรรมใหม่ๆ จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานอย่างมากมายเช่นกัน