31 Aug 2020

พิธีเปิดโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พาโซนา เอชอาร์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดพิธีเปิดโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 อาคารเรียนรวม 4 โดยมี ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดพิธี และต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ โดยโครงการดำเนินมาถึงรุ่นที่ 5 ในรุ่นนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 25 คน โดยได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากผู้บริหารบริษัท อีซุซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) และจัดเลี้ยงต้อนรับ พร้อมถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก