ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปฐมนิเทศนักศึกษาในโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

Posted on28 Aug 2018
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยาย “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Aug 2018
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

การทดลองประเมิน (Mock Visit) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2561

Posted on15 Aug 2018
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โครงการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

งานปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

Posted on07 Aug 2018
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของคณะ

Posted on07 Aug 2018
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.คุณวันไชย เพชรรักษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยตัวแทน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 10 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา” เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2561

Posted on25 Jul 2018
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Jul 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์

Follow Us

ติดตามเราได้ที่