ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญปีใหม่คณะวิศวฯ ประจำปี 2563

Posted on11 Jan 2020
กิจกรรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

“หนึ่งในความทรงจำ”

Posted on27 Dec 2019
หนึ่งในความทรงจำ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยที่จะต้องผ่านมาเหมือนกัน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่คงมาตลอด 60 ปี

ค่ายวิศวอาสาครั้งที่ 15

Posted on20 Dec 2019
ค่ายวิศวอาสาที่รวบรวมนักศึกษาจากทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ไปร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถานที่ศึกษาทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

Engineering KMUTT Jobjair 2020

Posted on09 Dec 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2020 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้โดยตรง

วิศว มจธ. อันดับหนึ่ง

Posted on04 Dec 2019
คลิปวีดิโอที่จะสื่อสารให้บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกของคณะวิศวฯ มจธ. ได้รับรู้ถึงข่าวสารที่ทางคณะได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 1 ในประเทศ จากหน่วยงานระดับโลก
1 2 3 10

Follow Us

ติดตามเราได้ที่