กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา” เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2561

Posted on25 Jul 2018
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา”

การแข่งขัน” Battle Robot Warrior” ประจำปี 2561

Posted on24 Jul 2018
เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการการแข่งขัน ” Battle Robot Warrior” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Jul 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์

Spirit of Engineering 2561

Posted on04 Jul 2018
กิจกรรมการฟังบรรยายในหัวข้อ Spirit of Engineering ให้กับนักศึกษา Staff 

ประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า 3 พระจอม 2018

Posted on19 Feb 2018
ประเพณีที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 3 พระจอมเกล้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ศึกษาดูงาน

Posted on12 Feb 2018
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ ที่ปรึกษาลงพื้นที่ (GROW Project) ครั้งที่ 2

Posted on30 Jan 2018
คณะอนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

KMUTT Formula Student คว้าแชมป์ TSAE Auto Challenge 2018

Posted on22 Jan 2018
ทีมรถแข่ง BLACK PEARL IX: Ubiquitous จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score

Follow Us

ติดตามเราได้ที่