กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Jul 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์

Spirit of Engineering 2561

Posted on04 Jul 2018
กิจกรรมการฟังบรรยายในหัวข้อ Spirit of Engineering ให้กับนักศึกษา Staff 

ประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า 3 พระจอม 2018

Posted on19 Feb 2018
ประเพณีที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 3 พระจอมเกล้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ศึกษาดูงาน

Posted on12 Feb 2018
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ ที่ปรึกษาลงพื้นที่ (GROW Project) ครั้งที่ 2

Posted on30 Jan 2018
คณะอนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

KMUTT Formula Student คว้าแชมป์ TSAE Auto Challenge 2018

Posted on22 Jan 2018
ทีมรถแข่ง BLACK PEARL IX: Ubiquitous จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score

อบรมเชิงปฏิบัติด้านงานวิจัย 2561

Posted on13 Jan 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561

Follow Us

ติดตามเราได้ที่