ข่าวและกิจกรรม

หน้าแรก   ข่าวและกิจกรรม

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Posted on23 Mar 2018
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า 3 พระจอม 2018

Posted on19 Feb 2018
ประเพณีที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 3 พระจอมเกล้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ศึกษาดูงาน

Posted on12 Feb 2018
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีมอบทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) 2561

Posted on02 Feb 2018
คณะผู้บริหาร จากบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ให้กับ ศาสตราจารย์. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ ที่ปรึกษาลงพื้นที่ (GROW Project) ครั้งที่ 2

Posted on30 Jan 2018
คณะอนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

Follow Us

ติดตามเราได้ที่