TOEIC

Home   ICE   TOEIC

   

รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 17-20 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 21 สิงหาคม 2561
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ 21-23 สิงหาคม 2561
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 30 สิงหาคม 2561  (13.30 – 16.30น.)
รับผลคะแนนสอบ 3 สิงหาคม 2561ที่ ICE office (CB4 1st floor)
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 21-23 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 24 สิงหาคม 2561
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ 24-27 สิงหาคม 2561
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 6 กันยายน 2561(16.30 – 19.30น.)
รับผลคะแนนสอบ 10 กันยายน 2561ที่ ICE office (CB4 1st floor)
  1. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดๆเข้าห้องสอบ ยกเว้น กระเป๋าสตางค์ 1 ใบ
  2. ห้ามนำน้ำ ลูกอม กระดาษทิชชู่ กุญแจทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องเขียนทุกประเภท เข้าห้องสอบ
  3. ทางศูนย์สอบTOEIC มีอุปกรณ์เครื่องเขียนจัดเตรียมไว้ให้
  4. เตรียมเงินให้พอดีกับค่าธรรมเนียมการสอบ และชำระหน้าห้องสอบ
  5. ทางศูนย์ ICE ไม่รับฝากสิ่งของใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถนำกระเป๋าวางไว้หลังห้องสอบได้ แนะนำให้นักศึกษาเก็บกระเป๋าไว้ที่ภาควิชา หรือฝากเพื่อนท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าสอบ
  6. หากนักศึกษามีรายชื่อ แล้วไม่มาสอบ จะต้องชำระค่าปรับตามค่าธรรมเนียมการสอบ
  7. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา / ชุดช็อป / หรือชุดสุภาพ
  8. กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีการแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ด้วยทุกครั้ง

Follow Us

ติดตามเราได้ที่