TOEIC

Home   ICE   TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบวัน 15 มีนาคม 2561 Click here

* หมายเหตุเนื่องจากมีนักศึกษาสนใจลงทะเบียนจำนวนมาก และการสอบดังกล่าวจำกัดที่นั่งสอบได้ไม่เกิน 70 ที่ ดังนั้นทางศูนย์ฯ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจากลำดับการลงทะเบียนหน้า Website จำนวน 70 คน

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสอบ

ระเบียบการนำอุปกรณ์ช่วยเหลือ หรืออุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เข้าห้องสอบ

กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและ อุปกรณ์เสริมทางการแพทย์  ต้องมีการแสดงเอกสาร ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน1เดือน ด้วยทุกครั้ง

หมายเหตุ: การสอบ TOEIC ที่จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. นี้ จะได้รับผลคะแนนในนาม KMUTT 
หากนักศึกษาต้องการผลคะแนนแบบ Personal ต้องทำการสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC ด้วยตนเองเท่านั้น
 
  • กำหนดการสำหรับการสอบรอบวันที่ 15 มีนาคม 2561
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ http://goo.gl/forms/23rGcw4lSs28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ5 มีนาคม 2561
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ15 มีนาคม 2561  (13.30 – 16.30น.)
รับผลคะแนนสอบ20 มีนาคม 2561ที่ ICE office (CB4 1st floor)
  1. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดๆเข้าห้องสอบ ยกเว้น กระเป๋าสตางค์ 1 ใบ
  2. ห้ามนำน้ำ ลูกอม กระดาษทิชชู่ กุญแจทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องเขียนทุกประเภท เข้าห้องสอบ
  3. ทางศูนย์สอบTOEIC มีอุปกรณ์เครื่องเขียนจัดเตรียมไว้ให้
  4. ค่าธรรมเนียมการสอบ 700 บาท ชำระหน้าห้องสอบ
  5. ทางศูนย์ ICE ไม่รับฝากสิ่งของใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถนำกระเป๋าวางไว้หลังห้องสอบได้ แนะนำให้นักศึกษาเก็บกระเป๋าไว้ที่ภาควิชา หรือฝากเพื่อนท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าสอบ
  6. หากนักศึกษามีรายชื่อ แล้วไม่มาสอบ จะต้องชำระค่าปรับ 700 บาท
  7. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา / ชุดช็อป / หรือชุดสุภาพ

หมายเหตุ: การสอบ TOEIC นี้ เป็นการสอบในนาม Client: KMUTT ซึ่งบางบริษัทจะรับคะแนน TOEIC ในการรับสมัครงาน ในนาม Client : Personal เท่านั้น 

หากนักศึกษาต้องการใช้คะแนน TOEIC ในการรับสมัครงาน รบกวนตรวจสอบความต้องการของบริษัทนั้นๆ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่