TOEIC

Home   ICE   

   

รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS2 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ6 กุมภาพันธ์ 2563
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (16.30 – 19.30น.)
รับผลคะแนนสอบ17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS210 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ13 กุมภาพันธ์ 2563
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ24 กุมภาพันธ์ 2563 (14.00 – 17.00น.)
รับผลคะแนนสอบ24 กุมภาพันธ์ 2562ที่ ICE office (CB4 1st floor)
รายละเอียดวันที่
รับสมัคสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS22 – 4 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ5 มีนาคม 2563
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ2 – 6 มีนาคม 2563
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ16 มีนาคม 2563 (14.00 – 17.00น.)
รับผลคะแนนสอบ16 มีนาคม 2563ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
 
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS216 – 18 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ19 มีนาคม 2563
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ16 – 20 มีนาคม 2563
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ 26 มีนาคม 2563  (เวลา 16.30 – 19.30น.)
รับผลคะแนนสอบ26 มีนาคม 2563 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
 
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS27 – 9 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ9 เมษายน 2563
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ7 – 10 เมษายน 2563
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ23 เมษายน 2563  (เวลา 16.30 – 19.30น.)
รับผลคะแนนสอบ23 เมษายน 2563 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
 
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS220 – 22 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ23 เมษายน 2563
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ20 – 24 เมษายน 2563
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ1 พฤษภาคม 2563  (เวลา 17.00 – 20.00น.)
รับผลคะแนนสอบ1 พฤษภาคม 2563 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
  1. ใช้บัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาที่มีรูปถ่ายชัดเจน ในการแสดงตัวเข้าห้องสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดๆเข้าห้องสอบ ยกเว้น กระเป๋าสตางค์ 1 ใบ
  3. ห้ามนำน้ำ ลูกอม กระดาษทิชชู่ กุญแจทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องเขียนทุกประเภท เข้าห้องสอบ
  4. ทางศูนย์สอบTOEIC มีอุปกรณ์เครื่องเขียนจัดเตรียมไว้ให้
  5. เตรียมเงินให้พอดีกับค่าธรรมเนียมการสอบ และชำระหน้าห้องสอบ
  6. ทางศูนย์ ICE ไม่รับฝากสิ่งของใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถนำกระเป๋าวางไว้หลังห้องสอบได้ แนะนำให้นักศึกษาเก็บกระเป๋าไว้ที่ภาควิชา หรือฝากเพื่อนท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าสอบ
  7. หากนักศึกษามีรายชื่อ แล้วไม่มาสอบ จะต้องชำระค่าปรับตามค่าธรรมเนียมการสอบ
  8. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา / ชุดช็อป / หรือชุดสุภาพ
  9. กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีการแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ด้วยทุกครั้ง

Follow Us

ติดตามเราได้ที่