TOEIC

Home   ICE   

   

รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS216 – 17 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ18 มกราคม 2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ18 – 21 มกราคม 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ28 มกราคม 2562 (16.30 – 19.30น.)
รับผลคะแนนสอบ1 มกราคม 2562 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS230 – 31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ1 กุมภาพันธ์ 2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ1 – 4 กุมภาพันธ์ 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ18 กุมภาพันธ์ 2562 (14.00 – 17.00น.)
รับผลคะแนนสอบ22 กุมภาพันธ์ 2562ที่ ICE office (CB4 1st floor)
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS24 – 6 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ7 กุมภาพันธ์ 2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ7 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ22 กุมภาพันธ์ 2562 (17.00 – 20.00น.)
รับผลคะแนนสอบ26 กุมภาพันธ์ 2562ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
 
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS211 – 13 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ14 มีนาคม2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ14 – 18 มีนาคม 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ25 มีนาคม 2562  (เวลา 14.00 – 17.00น.)
รับผลคะแนนสอบ29 มีนาคม 2562 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
 
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS21 – 3 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ4 เมษายน 2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ4 – 8 เมษายน 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ22 เมษายน 2562  (เวลา 14.00 – 17.00น.)
รับผลคะแนนสอบ26 เมษายน 2562 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
 
รายละเอียดวันที่
รับสมัครสอบ https://goo.gl/forms/EIoaDuiCO99gnSNS217 – 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ22 เมษายน 2562
แก้ไขข้อมูล/ยกเลิกการสอบ22 – 25 เมษายน 2562
วันสอบ / ชำระเงินหน้าห้องสอบ2 พฤษภาคม 2562  (เวลา 17.00 – 20.00น.)
รับผลคะแนนสอบ7 พฤษภาคม 2562 ที่ ICE office (CB4 1st floor)
 
  1. ใช้บัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาที่มีรูปถ่ายชัดเจน ในการแสดงตัวเข้าห้องสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดๆเข้าห้องสอบ ยกเว้น กระเป๋าสตางค์ 1 ใบ
  3. ห้ามนำน้ำ ลูกอม กระดาษทิชชู่ กุญแจทุกชนิด นาฬิกาทุกชนิด เครื่องเขียนทุกประเภท เข้าห้องสอบ
  4. ทางศูนย์สอบTOEIC มีอุปกรณ์เครื่องเขียนจัดเตรียมไว้ให้
  5. เตรียมเงินให้พอดีกับค่าธรรมเนียมการสอบ และชำระหน้าห้องสอบ
  6. ทางศูนย์ ICE ไม่รับฝากสิ่งของใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถนำกระเป๋าวางไว้หลังห้องสอบได้ แนะนำให้นักศึกษาเก็บกระเป๋าไว้ที่ภาควิชา หรือฝากเพื่อนท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าสอบ
  7. หากนักศึกษามีรายชื่อ แล้วไม่มาสอบ จะต้องชำระค่าปรับตามค่าธรรมเนียมการสอบ
  8. นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา / ชุดช็อป / หรือชุดสุภาพ
  9. กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีการแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ด้วยทุกครั้ง

Follow Us

ติดตามเราได้ที่