22 Jan 2020

โรงเรียนจักรคำคณาทรเยี่ยมชมคณะวิศวฯ มจธ.

โรงเรัียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

วันที่ 22 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะคุณครู และนักเรียนจาก โรงเรัียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.พิจารณ์ จนเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวฯ มจธ. กล่าวต้อนรับ และบรรยายข้อมูลของคณะวิศวฯ ให้กับนักเรียน โดยเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ในการเยี่ยมชมครั้งนี้คณะวิศวฯ หวังว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี รวมถึงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต