Highlights

หน้าแรก   Highlights

ประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า 3 พระจอม 2018

Posted on19 Feb 2018
ประเพณีที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 3 พระจอมเกล้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ถวายเทียนพรรษา

Posted on04 Sep 2017
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษาจำนวน 1 คู่ พร้อมสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

Follow Us

ติดตามเราได้ที่