วิศวกรรมเครื่องกล

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานระดับแนวหน้าของประเทศ ในการให้บริการด้านการศึกษา การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา และเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมใหม่ๆในด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในเชิงลึกและขั้นสูง ภาควิชาก็มีหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รองรับ ภาควิชามีบุคลากรประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิจัยและเทคนิค นักศึกษาวิจัย กว่า 100 คน ที่ได้ทำการสอน   ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย การเรียนการสอนจะเป็นไปอย่างเข้มข้นและก้าวหน้า และแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของการวิจัยค้นคว้าเพื่อสนองตอบต่อความต้องการระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีห้องปฏิบัติการ โรงประลอง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะได้ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบทางกลทั้งในด้านเครื่องจักรกล ความร้อนและการเผาไหม้ ของไหลและการปรับอากาศ รวมไปถึงการควบคุมอัตโนมัติ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิศวกรรมพลังงาน จะได้เรียนรู้หลักการและวิธีแปรรูปพลังงานในปัจจุบัน พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม การวัดและการวิเคราะห์ด้านพลังงานเพื่อนำไปสู่การประหยัดพลังงาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิศวกรรมยานยนต์ จะได้เรียนเน้นทางด้านยานยนต์ทั้งแบบเครื่องยนต์ ไฮบริด และไฟฟ้า ตั้งแต่หลักการพื้นฐานของส่วนประกอบต่างๆ การออกแบบ การสร้าง ไปจนถึงการประเมินสมรรถนะ

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกลและมีจุดเด่นทางด้านการปฏิบัติ ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการทั้งทางภาคอุตสาหกรรมและวิชาการ จึงสามารถเข้าสู่งานเป็นวิศวกรดูแล ควบคุม ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ การบิน เกษตรกรรม และอื่นๆ อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาจำนวนมากเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก จากนั้นเข้าสู่งานทางด้านวิชาการและวิจัยเป็นอาจารย์ในหน่วยงานการศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาท

Posted on25 Dec 2018
ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำ 2561 รับงบวิจัยขนาดใหญ่ 20 ล้านบาท สานต่องานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์

KMUTT Formula Student คว้าแชมป์ TSAE Auto Challenge 2018

Posted on22 Jan 2018
ทีมรถแข่ง BLACK PEARL IX: Ubiquitous จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นางเบญจวรรณ ทองขาว

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9123
benjawan.tho@mail.kmutt.ac.th

นางสาวรัตดาวรรณ อัปมานะ

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9122
ratsawan.app@mail.kmutt.ac.th

นางสาวปวีณา สุภศร

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9122
paweena.sup@mail.kmutt.ac.th

นางสุรางค์ พิศาลพันธุ์

พนักงานช่วยบริหาร
02-471-9124
surang.pis@mail.kmutt.ac.th

นายสมบูรณ์ มาลัยเปีย

นายช่างเทคนิค
02-470-9010
somboon.mal@mail.kmutt.ac.th

นายสมชาย อินทร์ใหญ่

นายช่างเทคนิค
02-470-9126
somchai.iny@mail.kmutt.ac.th

นายสมคิด พิลาวงศ์

นายช่างเทคนิค
02-470-9126
somkid.pil@mail.kmutt.ac.th

นายนิสันต์ เพชรประไพ

นายช่างเทคนิค
02-470-9291
nisun.phe@mail.kmutt.ac.th

นายพิทโยดม ก้านบัว

นายช่างเทคนิค
pithayodom.kan@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่