หลักสูตร

หน้าแรก   หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย การเสริมสร้างพัฒนาทักษะที่รอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นวิศวกรมืออาชีพ คิดได้ทำเป็น ในกว่า 20 สาขาวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

โอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ สู่ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่าต่อสังคม

หลักสูตร Residential College

จัดการเรียนการสอนแบบ Residential College ให้นักศึกษาพักในมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยเป็นทั้งที่พัก และที่จัดการเรียนรู้

Follow Us

ติดตามเราได้ที่