Category

News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา” เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2561

Posted on25 Jul 2018
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “เดินทางทำบุญ 9 วัด ณ จังหวัดอยุธยา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Jul 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ฉบับที่ 3

Posted on13 Jul 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ฉบับที่ 3 ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด สนับสนุนโครงการ Hands On

Posted on02 Jul 2018
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด ที่ให้การสนับสนุน ในโครงการ Hands On ประจำปีการศึกษา 2561 ทางบริษัทได้มอบ สายไฟกว่า 4200 เมตร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปศึกษา และปฏิบัติงานจริงในโครงการ ในการมอบครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะความรู้กับวัสดุจริงที่มีคุณภาพ...
Read More

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากภาควิชาวิศวอุตสาหการคว้ารางวัลในรายการ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – PLC Competition ครั้งที่ 13

Posted on12 Jun 2018
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากภาควิชาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) คว้ารางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในประเภท Robo Golf Hole-in-One