Category

News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 4

Posted on01 Oct 2018
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

Posted on28 Sep 2018
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

น.ศ. วิศวกรรมไฟ้ฟ้า มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด New Farming Model 2030

Posted on10 Sep 2018
นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน New Farming Model 2030 ณ Ananda Campus (ชั้น11) FYI Center ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

งานปฐมนิเทศนักศึกษาในโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

Posted on28 Aug 2018
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยาย “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

Posted on20 Aug 2018
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยายเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

การทดลองประเมิน (Mock Visit) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2561

Posted on15 Aug 2018
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โครงการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

งานปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

Posted on07 Aug 2018
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของคณะ

Posted on07 Aug 2018
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.คุณวันไชย เพชรรักษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยตัวแทน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 10 คน