Category

News

พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวฯ

Posted on25 Mar 2019
วันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัย และงานบริการวิชาการ และศูนย์วิศวกรรมเชิงรุก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทัวร์ภาควิชาคณะวิศวฯ มจธ.

Posted on22 Mar 2019
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ทั้ง 4 ภาควิชา

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) มอบครุภัณฑ์ให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.

Posted on20 Mar 2019
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาจาก บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการศึกษา และการวิจัย

พิธีปิดโครงการโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่น 3

Posted on01 Mar 2019
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดพิธีปิดโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น3...
Read More

Faculty of Engineering Industrial Day 2019

Posted on11 Feb 2019
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงาน Faculty of Engineering Industrial Day 2019 ( FENDAY 2019 ) ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ํา ริเวอร์ไซด์

ประเพณีเชียร์วิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า 3 พระจอม 2019

Posted on28 Jan 2019
ประเพณีที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 3 พระจอมเกล้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรัก และความสามัคคี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562

Engineering-KMUTT Job Fair 2019

Posted on02 Jan 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2019 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้โดยตรง