Category

Highlights

ปัจฉิมนิเทศประจำปี 2561 “The Lover”

Posted on29 Apr 2019
ในวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้า ราชานุสรณ์ 190 ปี

Engineering KMUTT Project Day 2019

Posted on29 Apr 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ Project Day 2019

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุลรับทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor)

Posted on29 Mar 2019
มอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement-Building Materials ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประกาศผลงานรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย การออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

Posted on29 Mar 2019
ประกาศผลงานรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย การออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 60 ปี คณะวิศวฯ มจธ.”

พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวฯ

Posted on25 Mar 2019
วันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัย และงานบริการวิชาการ และศูนย์วิศวกรรมเชิงรุก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทัวร์ภาควิชาคณะวิศวฯ มจธ.

Posted on22 Mar 2019
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ทั้ง 4 ภาควิชา

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) มอบครุภัณฑ์ให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.

Posted on20 Mar 2019
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาจาก บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการศึกษา และการวิจัย

พิธีปิดโครงการโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่น 3

Posted on01 Mar 2019
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคปแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดพิธีปิดโปรแกรมการพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูงทางด้านยานยนต์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น3...
Read More