Category

Activities

Engineering-KMUTT Job Fair 2019

Posted on02 Jan 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ Engineering-KMUTT Job Fair 2019 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้โดยตรง

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ลงนามความร่วมมือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Posted on22 Nov 2018
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ทำความร่วมมือ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 4

Posted on01 Oct 2018
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว