มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
Faculty of Engineering will arrange the 7th TOEIC test on 17 & 18 March 2014

ลงทะเบียนสอบ TOEIC ครั้งที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ...
ลงทะเบียนสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเหตุ : **นักศึกษาต้องมาเช็ครายชื่อของตัวเองทุกครั้ง หลังปิดรับสมัครสอบ**โปรดอ่านเงื่อนไขการสมัครและเข้าสอบอย่างละเอียดทางหน้าเว็บไซด์ก่อนการสมัคร *เงื่อนไขการเข้าสอบ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ I...


ลงทะเบียนสอบ TOEIC ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557
Non Credit English Courses (ESL) Payment
Semester Exchange Program with Full Scholarship!
Faculty of Engineering will arrange the 2nd TOEIC test on 11 September 2013
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2556
Faculty of Engineering will arrange the 7th TOEIC test on 19 June 2013 ***Update***

ประกาศผลการเลือกสาขา RC รุ่นที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศผลการเลือกสาขานักศึกษาพื้นที่การศึกษา มจธ.ราชบุรี รุ่นที่ 1 ตามแนบ...
English Summer Camp 2014 ( 16 มิถุนายน- 20 กรกฎาคม 2557)

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม English Summer Camp 2014 ในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 20 กรกฎาคม 2557 โปรดดูรายละเอียดกำหนดการและข้อปฏิบัติได้ตามเอกสารแนบ (attached file) ข้างล่างนี่ได้นะค่ะ...


English Summer Camp นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
นักศึกษาภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup Thailand 2014
รายการวิดิทัศน์เพื่อการศึกษา
แจ้งภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดหยุดทำการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยาย "จรรยาบรรณในการทำวิจัย การอ่านเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย"
นักศึกษาภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ จากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 หรือ The Thirteenth Thailand ICT Contest Festival 2014 ซึ่งจัดขึ้นโดย NECTECและ NASTDA

เสวนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องรูปแบบการประเมินผลงานเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ โดยได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกั...
กิจกรรม Daily Management :DM คณะวิศวกรรมศาสตร์

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการตามนโยบายการนำระบบการบริหารคุณภาพโดยรวมเพื่อให้เกิดคุณภาพหรือ ...


นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ราชบุรี เข้าค่ายกิจกรรมโรงเรียนนายร้อย จปร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ถวายเทียนพรรษาวัดรางบัว จ.ราชบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดเสวนาจุดประกายงานวิจัยแก่อาจารย์ใหม่
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
มจธ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมแนวทางการวิจัยที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตกับ ปตท.