มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
Faculty of Engineering will arrange the 7th TOEIC test on 17 & 18 March 2014

ลงทะเบียนสอบ TOEIC ครั้งที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ...
ลงทะเบียนสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเหตุ : **นักศึกษาต้องมาเช็ครายชื่อของตัวเองทุกครั้ง หลังปิดรับสมัครสอบ**โปรดอ่านเงื่อนไขการสมัครและเข้าสอบอย่างละเอียดทางหน้าเว็บไซด์ก่อนการสมัคร *เงื่อนไขการเข้าสอบ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ I...


ลงทะเบียนสอบ TOEIC ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557
Non Credit English Courses (ESL) Payment
Semester Exchange Program with Full Scholarship!
Faculty of Engineering will arrange the 2nd TOEIC test on 11 September 2013
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2556
Faculty of Engineering will arrange the 7th TOEIC test on 19 June 2013 ***Update***

การเสวนาบุคลากรสายสนับสนุน"ประสบการณ์การเรียนรู้งานในประเทศญี่ปุ่น"

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับโอกาสไปเรียนรู้งานที่ประเทศญึ่ปุ่นจากการสร้างผลงานวิจัยเด่นด้าน R2R ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่ช่างเทคนิคของภาคว...
เสวนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องรูปแบบการประเมินผลงานเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ โดยได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกั...


กิจกรรม Daily Management :DM คณะวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ราชบุรี เข้าค่ายกิจกรรมโรงเรียนนายร้อย จปร.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ถวายเทียนพรรษาวัดรางบัว จ.ราชบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดเสวนาจุดประกายงานวิจัยแก่อาจารย์ใหม่
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
มจธ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม