มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
Job Fair 2015

รายละเอียดสำหรับงาน Job Fair 2015 >> กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<   เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียด >> กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<   เอกสารแบบฟอร์มยันยันการตอ...
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Young Muse Project 5 ที่จัดขึ้นโดยมิวเซียมสยาม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาฯ ได้แก่ นายชาญณรงค์ คำภูษา และนางสาวธันยพร สำราญเกษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด Young Muse Project 5 หัวข้อ "Wow!! Project เด็กกล้าท้าเป...


คณะวิศวกรรมศาสตร์แสดงความยินดีกับผศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
TETET (Test of English for Thai Engineers and Technologists)
Faculty of Engineering will arrange the 8th TOEIC test on 1 October 2014
Full SCHOLARSHIP Opportunities Coupled with World Class Graduate Education - Masdar Institute
TO ALL 3rd YEAR ENGINEERING STUDENTS WHO WANTED TO GO OVERSEAS FOR INTERNSHIP in 2015
เปิดอบรมโครงการวัฒนธรรมองค์กรในบริษัทญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

การเข้าศึกษาดูงานวิจัยและห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์

      ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-11.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 51 คน พร้อมด้วยครูผู้ดูแล 4 คน เข้าศึกษาดูงานวิจัยและห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับงา...
บริษัท AIS บรรยายปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ AIS ...


ผู้บริหารโตโยต้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดการเสวนาเพื่อสร้างความพร้อมของของนักศึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดการหารือการทำวิจัยร่วม และแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยลัย National Cheng Kung ประเทศใต้หวัน
เสวนาเกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2557
การศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร(รมช.กระทรวงศึกษาธิการ)