มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
วศ.โยธา ได้จัดแถลงข่าว เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา กับงานวิจัยด้านภัยพิบัติ

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดแถลงข่าว เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา กับงานวิจัยด้านภัยพิบัติ โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ล...
Summer School 2015 Tokushima University, Japan July 26-August 7, 2015

Summer School 2015Tokushima University, Japan July 26-August 7, 2015...


ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่1 (รหัส57) และนักศึกษาชั้นปีที่2 (รหัส56) เข้าทดสอบแบบสำรวจตนเอง (Attitude Test)
วศ.โยธา จัดกิจกรรม กิจกรรมปลดไทค์ใส่ช็อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต
A Semester Exchange at DLSU
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ 2558
Masdar Institude ให้ทุนการศึกษาปริญญาโทและเอก แก่นักศึกษาไทย
KMUTT’s early success in the Global Resilience Challenge