มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
วศ.โยธา ได้จัดแถลงข่าว เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา กับงานวิจัยด้านภัยพิบัติ

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดแถลงข่าว เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา กับงานวิจัยด้านภัยพิบัติ โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ล...
Summer School 2015 Tokushima University, Japan July 26-August 7, 2015

Summer School 2015Tokushima University, Japan July 26-August 7, 2015...


ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่1 (รหัส57) และนักศึกษาชั้นปีที่2 (รหัส56) เข้าทดสอบแบบสำรวจตนเอง (Attitude Test)
วศ.โยธา จัดกิจกรรม กิจกรรมปลดไทค์ใส่ช็อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต
A Semester Exchange at DLSU
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ 2558
Masdar Institude ให้ทุนการศึกษาปริญญาโทและเอก แก่นักศึกษาไทย
KMUTT’s early success in the Global Resilience Challenge

คณะวิศวฯจัดบรรยาย"ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ"

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า...
นายช่างเทคนิคคณะวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาดูงาน SCG ร่วมกับนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปศึกษาดูงานที่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง อาคารโครงการปูนซีเมนต์ไ...


คณะวิศวกรรมศาสตร์ถวายเทียนพรรษาวัดบัวผัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจนักศึกษา Residential College ชั้นปีที่ 3
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้นำกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.กรุงเทพฯ ดูงานคณะวิศวฯมจธ.
คณะวิศวฯ ร่วมทบทวนการเขียนขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)
วิศวฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"ไดอะล็อคกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง"