มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
Job Fair 2015

รายละเอียดสำหรับงาน Job Fair 2015 >> กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<   เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียด >> กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<   เอกสารแบบฟอร์มยันยันการตอ...
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Young Muse Project 5 ที่จัดขึ้นโดยมิวเซียมสยาม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาฯ ได้แก่ นายชาญณรงค์ คำภูษา และนางสาวธันยพร สำราญเกษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด Young Muse Project 5 หัวข้อ "Wow!! Project เด็กกล้าท้าเป...


คณะวิศวกรรมศาสตร์แสดงความยินดีกับผศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
TETET (Test of English for Thai Engineers and Technologists)
Faculty of Engineering will arrange the 8th TOEIC test on 1 October 2014
Full SCHOLARSHIP Opportunities Coupled with World Class Graduate Education - Masdar Institute
TO ALL 3rd YEAR ENGINEERING STUDENTS WHO WANTED TO GO OVERSEAS FOR INTERNSHIP in 2015
เปิดอบรมโครงการวัฒนธรรมองค์กรในบริษัทญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดการเสวนาเพื่อสร้างความพร้อมของของนักศึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดการเสวนาเพื่อสร้างความพร้อมของของนักศึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คุณนภัสชา ศิริพานิชกร จากบริติชเคาน์ซิล เป็นผู้ให้ข้อมูลการเรียนและ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี รศ. ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ. ดร.บุญวัฒน์ อุตชู ,ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ กรรมการภา...


ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดการหารือการทำวิจัยร่วม และแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยลัย National Cheng Kung ประเทศใต้หวัน
เสวนาเกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2557
การศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร(รมช.กระทรวงศึกษาธิการ)
พิธีรับมอบครุภัณฑ์ และเปิดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมส่องสว่าง
การเสวนาบุคลากรสายสนับสนุน"ประสบการณ์การเรียนรู้งานในประเทศญี่ปุ่น"
เสวนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์