มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Hilight
  • News
  • Activity
Faculty of Engineering will arrange the 7th TOEIC test on 17 & 18 March 2014

ลงทะเบียนสอบ TOEIC ครั้งที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ...
ลงทะเบียนสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเหตุ : **นักศึกษาต้องมาเช็ครายชื่อของตัวเองทุกครั้ง หลังปิดรับสมัครสอบ**โปรดอ่านเงื่อนไขการสมัครและเข้าสอบอย่างละเอียดทางหน้าเว็บไซด์ก่อนการสมัคร *เงื่อนไขการเข้าสอบ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ I...


ลงทะเบียนสอบ TOEIC ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557
Non Credit English Courses (ESL) Payment
Semester Exchange Program with Full Scholarship!
Faculty of Engineering will arrange the 2nd TOEIC test on 11 September 2013
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2556
Faculty of Engineering will arrange the 7th TOEIC test on 19 June 2013 ***Update***

แจ้งภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดหยุดทำการ

   ด้วยภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้จัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 19 เมษายน 2556 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุท...
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยาย "จรรยาบรรณในการทำวิจัย การอ่านเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย"

      งานวิชาการ  วิจัยและบัณฑิตศึกษา   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 31  มีนาคม  พ.ศ.2557 เวลา 09.30-12.0...


นักศึกษาภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ จากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 หรือ The Thirteenth Thailand ICT Contest Festival 2014 ซึ่งจัดขึ้นโดย NECTECและ NASTDA
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการบรรยาย "เทคนิคการทำวิจัย แนะนำคู่มือและเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์"
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีและได้รับรางวัลที่ 2
นศ.จากภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน THE 4 IT ONE INNOVATION AWARD ที่จัดขึ้นโดย บ. IT ONE
วิศวสาร มจธ.ฉบับสุดท้าย
บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง จากอาจารย์ธรรมดา มาเป็น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ....
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวฯ มจธ.ร่วมนำเสนองานวิจัย มทร.อีสาน

 ...


ปัจฉิมนิเทศและอาจารย์ในดวงใจคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 8
โครงการอบรมความรู้นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่อง โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของไทยและบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลหลายประเภทจากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวด "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน" ครั้งที่ 1 (TG Travel Green Innovation) ที่จัดขึ้นโดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดแสดงนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม